Тема № 19. Виконання зобов’язання.

123

Семінарське заняття: 2 години.

Самостійна робота: 1 години.

Питання семінарського заняття:

1. Загальна характеристика умов виконання зобов’язань.

2. Виконання зобов’язання належними сторонами.

3. Строк (термін) виконання зобов’язання.

4. Місце виконання зобов’язання.

5. Особливості виконання солідарних зобов’язань.

6. Підтвердження виконання зобов’язання.

Література:[1; 8, ст.ст. 526-545; 18; 60; 92; 93; 94, с. 18-22.; 98, с. 22-34; 100].

Теми рефератів, доповідей:

1. Виконання зобов’язання внесенням боргу в депозит нотаріусу.

2. Особливості виконання альтернативних та факультативних зобов’язань.

3. Реалізація принципу реального виконання зобов’язань у цивільно-правових відносинах.

Література:[18, 60, розділ 31; 98, с.29-28].

Завдання на самостійну роботу:

1. Самостійно опрацювати:

- підтвердження виконання зобов’язання.

При підготовці використати положення ст. 545 ЦК України.

При вивченні матеріалу необхідно врахувати, що підтвердженням належного виконання зобов'язання (яке відповідно до ст. 599 ЦК припиняє його існування як такого), незалежно від того, чи оформлені воно на письмі, є розписка кредитора про одержання виконання частково або в повному обсязі. Крім того, підтвердженням виконання належним чином може бути також борговий документ, наявність якого у боржника підтверджує виконання, навіть без поміток про це кредитора або його окремої розписки.

Складання розписки про одержання виконання — обов'язок кредитора, який виникає на вимогу боржника. У той самий час повернення боржникові відповідного боргового документа (при його наявності) — безумовний обов'язок кредитора. При неможливості повернення такого документа, кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає боржнику (знов таки на вимогу останнього).

Документ, що підтверджує виконання зобов'язання, може бути складений у довільній формі, але в деяких випадках його реквізити встановлюються нормативними актами про відповідні види договорів (наприклад, про договір поставки, перевезення і т. ін.).

2. Ознайомитися із судовою практикою:

Ознайомитися з рішенням Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області по справі № 2-71/09 р. // http://reyestr.court.gov.ua/Review/3162761

3. Вирішити ситуаційне завдання:

1) 20.11.2010 р. банк «ОТП Банк» звернувся з позовом до Відповідача № 1 та Відповідача № 2 з вимогою стягнути з них солідарно 25 000 грн. Як пояснив представник Позивача, 15.09.2009 р. між банком «ОТП Банк» та Відповідачем № 1 був укладений кредитний договір, відповідно до якого Відповідачу № 1 було передано 21 000 грн. під 25 % річних строком на 12 місяців. Поручителем по даному договору виступив Відповідач № 2. Строк сплати кредиту минув, але жодних розрахунків з боку Відповідача № 1Як пояснив Відповідач № 1 кредит він своєчасно не повернув у зв’язку з тим, що втратив роботу і фактично позбавився засобів до існування.

Відповідач № 2 пояснив, що взагалі не розуміє суті претензій до нього, оскільки, як завірив його Відповідач № 1, поручительство це проста формальність, яка його ні до чого не зобов’яже. Платити за зобов’язаннями Відповідача № 1 він категорично не погоджується.

Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК.

1. Чи має право банк притягати до відповідальності Відповідача № 2?

2. Що означає вимога банку стягнути з відповідачів борг солідарно?

3. Як може бути вирішена дана ситуація, якщо у Відповідача № 1 на даний момент немає жодних доходів?

4. Чи зможе Відповідач № 2 відновити своє матеріальне становище, якщо суд зобов’яже його розрахуватися за зобов’язаннями Відповідача № 1.

2) Сидоренко, який проживає у м. Херсоні, позичив Крабову, який проживає у м. Нова Каховка, 5000 грн. не визначивши строк повернення. При цьому Іванов виступив поручителем по належному виконанню Крабовим своїх зобов’язань. Через рік Сидоренко виїхав на постійне місце проживання до м.Чернівці. 21 грудня 2004 року останній направив лист до Крабова з виконання зобов’язання. У зв’язку з неможливістю виконати своє зобов’язання за Крабова Іванов сплатив визначену суму з відсотками за користування 29 грудня того ж року. Сидоренко звернувся до суду зважуючи на порушення умов договору.

Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК.

1. Надайте характеристику даного зобов’язання.

2. Заміна кредитора чи боржника має місце у даному випадку?

3. Визначте належне місце виконання даного зобов’язання?

4. Чи правомірна вимога Сидоренка?

5. Який принцип виконання зобов’язань порушено?

3) Ващенко 5 листопада 2003 р. звернулася в суд з позовом до Зайченко про стягнення 13000 грн. Позивачка зазначала, що 2 листопада 2000 р. відповідач позичив в неї вказану суму, не визначивши у договорі строк повернення боргу. Посилаючись на те, що відповідач відмовився повернути борг, позивачка просила суд задовольнити її вимоги. Суд відмовив у позові, виходячи з того, що позивачка без поважних причин пропустила трирічний строк позовної давності.

Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК.

1. Назвіть суб’єкта виконання зобов’язання?

2. Охарактеризуйте місце виконання даного зобов’язання.

3. Визначте предмет зобов’язання?

4. Чи правомірне рішення суду?

4. Скласти проект документу:

Ви позичили своєму одногрупнику 1000 грн. Борг Вам своєчасно повернутий. Одногрупник попросив Вас надати документ, що підтверджує належне виконання ним свого зобов’язання.

Від свого імені складіть документ, що підтверджує виконання боржником свого зобов’язання.


4226590473697582.html
4226717388090724.html
    PR.RU™