Класифікація телекомунікацій

Розрізняють такі телекомунікації: а) відомчі — телекомунікації, які використовуються фізичними або юридичними особами для задоволення власних потреб; б) загального користування — телекомунікації, які використовуються для надання телекомунікаційних послуг усім користувачам; в) подвійного використання — відомчі або спеціальні телекомунікації, які, крім виконання своїх основних функцій, забезпечують надання телекомунікаційних послуг іншим користувачам; г) спеціального призначення — телекомунікації, які забезпечують передавання і приймання інформації з обмеженим доступом для потреб органів державної влади.

У техниці під зв’язком розуміється передавання інформації (сигналів) на відстань. Передача даних — це передавання інформації у вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж. Це поняття охоплює повний інформаційний цикл, де термін «прийняття інформації» є складовою позитивною частиною загального процесу передавання інформації. Закінчення такого циклу може також бути негативним у разі «відмови від інформації». Крім цього, зустрічається третій нейтральний варіант — «переадресація інформації». Схематично процес передавання інформації у сфері боротьби зі злочинністю може бути зображено таким чином (схема 2.1).

Держава гарантує універсальне обслуговування, тобто забезпечення універсального доступу споживачів до телекомунікаційних мереж загального користування та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг нормованої якості за регульованими державою тарифами.

Таким чином, телекомунікаційне передавання інформації — це новий крок у мультимедійних технологіях зв’язку. Висока якість зв’язку і повне екранне відеозображення, широкі можливості для роботи над різними проектами, оперативним обміном даними, документами тощо роблять телекомунікаційне передавання інформації потужним інструментом з широким спектром використання.


4224242582963675.html
4224284899897559.html
    PR.RU™