РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВІДНЕСЕННЯ ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДО ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО, РЕГІОНАЛЬНОГО АБО МІСЦЕВОГО РІВНЯ

Г.1 До об’єктів транспортної мережі загальнодержавного рівня відносяться:

- лінійні об’єкти залізничного транспорту загального користування включаючи усі споруди на них, за винятком лінійних споруд промислового залізничного транспорту (зовнішніх та внутрішніх під’їзних залізничних колій промислових підприємств);

- автомобільні дороги, що відносяться до міжнародних автомобільних доріг державного значення;

- великі, позакласні (згідно з ДБН В.2.3-22);

- середні мости (згідно з ДБН В.2.3-22) на міжнародних та національних автомобільних дорогах державного значення та залізницях;

- тунелі незалежно від категорії дороги або значення залізниці;

- розв’язки у різних рівнях на міжнародних та національних автомобільних дорогах загального користування незалежно від категорії дороги;

- підпірні стінки, протилавинні та селезахисні споруди на міжнародних та національних дорогах державного значення та залізницях;

- надземні (підземні) пішохідні переходи прольотом (довжиною) понад 40 м на міжнародних та національних дорогах державного значення та залізницях.

Г.2 До об’єктів (споруд) транспортної мережі регіонального рівня відносяться:

- національні, регіональні автомобільні дороги та територіальні автомобільні дороги державного значення;

- середні автодорожні мости, які не віднесені до загальнодержавного рівня (згідно з ДБН В.2.3-22) та малі автодорожні мости згідно з ДБН В.2.3-22 в У-ГУ дорожньо-кліматичній зоні незалежно від категорії дороги;

- розв’язки у різних рівнях на автомобільних дорогах загального користування, які не віднесено до загальнодержавного рівня;

- підпірні стінки, протилавинні та селезахисні споруди на автомобільних дорогах, які не віднесено до загальнодержавного рівня;

- пішохідні переходи у різних рівнях на автомобільних дорогах, які не віднесено до загальнодержавного рівня.

Г.3 До об’єктів (споруд) транспортної мережі місцевого рівня відносяться:

- автомобільні дороги місцевого значення;

- розв’язки в одному рівні з перехідно-швидкісними смугами;

- лінійні споруди внутрішніх та під’їзних залізничних колій промислових підприємств включаючи всі допоміжні споруди на них

Г.4 До об’єктів мережі енергопостачання:

- загальнодержавного рівня - слід відносити споруди магістральних повітряних ліній електропередавання напругою вище 330 кВ (4-й клас безвідмовності відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ);

- регіонального рівня - слід відносити споруди магістральних повітряних ліній електропередавання напругою 110-330 кВ (3-й клас безвідмовності відповідно до ПУЕ);

- місцевого рівня - слід відносити споруди повітряних ліній електропередавання до 1 кВ (1-й клас безвідмовності відповідно до ПУЕ ) та 1-35 кВ (2-й клас безвідмовності відповідно до ПУЕ), призначені для передачі енергії від виробника до споживача.

Г.5 До об’єктів мереж зв’язку:

- загальнодержавного рівня - слід відносити міжнародні і магістральні лінії та вузли зв’язку;

- регіонального рівня - слід віднести зонові (регіональні) лінії та вузли зв’язку;

- місцевого рівня - слід відносити міські та сільські лінії та вузли зв’язку.Г.6 При визначенні категорії складності об’єктів газопостачання слід керуватися наступним.

До об’єктів загальнодержавного рівня доцільно відносити магістральні трубопроводи (газопроводи), які підпадають під дію Правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів [11]. Напрями таких трубопроводів, що функціонують або проектуються, нанесені (або мають бути нанесені у подальшому) на Генеральну схему планування території України або схему планування окремої частини території України.

До об’єктів регіонального рівня доцільно відносити газові трубопроводи (крім трубопроводів місцевого рівня), які підпадають під дію Правил безпеки систем газопостачання України [12]. Такі трубопроводи, що функціонують або проектуються, нанесені (або мають бути нанесені у подальшому), щонайменше, на Схеми планування території Автономної Республіки Крим, області, групи районів.

При проектуванні розподільчих (вуличних) мереж потрібно проводити їх ідентифікацію як конкретних потенційно небезпечних об’єктів за ознакою «порогова маса небезпечних речовин» [13].

Г.7 Злітно-посадкові майданчики, що придатні та використовуються для зльоту та стоянки легких повітряних суден максимальною злітною масою не більше 5700 кілограмів відповідно до Повітряного кодексу [14] слід відносити до об’єктів регіонального значення, а злітно-посадкові смуги, що придатні та використовуються для зльоту та стоянки повітряних суден максимальною злітною масою понад 5700 кілограмів - до загальнодержавного значення.

Примітка 1. Цей додаток є допоміжним до п. 4.12 при визначенні загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Примітка 2. Рівень вулиць і доріг у населених пунктах, які збігаються за напрямками з автомобільними дорогами загального користування, визначається аналогічно рівню останніх.

Додаток Д

(довідковий)


4223140928584205.html
4223186746648800.html
    PR.RU™