E. Правильної відповіді немає. 94. Діяльність, яка спрямована на отримання прибутку, шляхом створення і реалізації певної продукції чи послуг називається:

Предыдущая45678910111213141516171819Следующая

94. Діяльність, яка спрямована на отримання прибутку, шляхом створення і реалізації певної продукції чи послуг називається:

A. * Бізнес

B. Господарська діяльність

C. Підприємництво

D. Прибутковістю

E. Управлінською діяльність

95. Людина, яка бере на себе ризик, пов’язаний з організацією нового підприємства, нової продукції, нового виду послуг, пропонованих суспільству називається:

A. * Підприємець

B. Споживач

C. Менеджер

D. Бізнесмен

E. Фармацевтичний працівник

96. Людина, яка направляє роботу інших і несе особисту відповідальність за її результати називається:

A. * Менеджер

B. Підприємець

C. Підприємство

D. Споживач

E. Бізнесмен

97. Спілкування здійснюванне за допомогою слів називається:

A. * Вербальне

B. Побутове

C. Невербальне

D. Службове

E. Мімічне

98. Який вид керівництва характеризується децентралізацією влади, налаштованістю керівника радитися із своїми колегами:

A. * Демократичний

B. Комунікабельний

C. Авторитарний

D. Ліберальний

E. Правильної відповіді немає

99. Спілкування, засобами якого є знаки, жести, міміка, інтонація та погляд називається:

A. * Невербальне

B. Вербальне

C. Побутове

D. Службове

E. Мімічне

100. Менеджер – це:

A. * особа, яка здійснює управління на економічному рівні; підприємець, який володіє контрольним пакетом акцій

B. особа, яка володіє грошовими ресурсами організації, розподіляє

C. їх, витрачає на покриття збитків, сплату податків та ін. платежів

D. особа, яка не займає ніякої посади в організації, але володіє

E. особа або людина, яка обов’язково займає постійну посаду та має підлеглих

101. Сукупність правил, пов’язаних з умінням тримати себе в суспільстві, правильністю побудови бесіди і культурою поведінки в ситуаціях ділового спілкування називається:

A. * Діловим етикетом

B. Діловим спілкуванням

C. Етичним сенсом

D. Культурним спілкуванням

E. Ввічливістю

102. Процес взаємозв'язку і взаємодії, в якій відбуваеться обмін діяльністю, інформацією і досвідом, що припускає досягнення певного результату чи мети називається:

A. * Діловим спілкуванням

B. Діловим етикетом

C. Етичним сенсом

D. Культурним спілкуваннямE. Ввічливістю

103. Коли між партнерами існує просторово-часова дистанція, таке спілкування називається:

A. * Непряме

B. Пряме

C. Контактне

D. Інтелектуальне

E. Часове

104. Який вид керівництва характеризується притаманністю централізації влади, одноосібне прийняття рішень:

A. * Авторитарний

B. Ліберальний

C. Комунікабельний

D. Демократичний

E. Правильної відповіді немає

105. Етика – це:

A. * Сукупність принципів, які визначають правильну або неправильну поведінку людини

B. Уміння керувати підлеглими на вищому рівні

C. Сукупність законів, закріплених Верховною Радою України

D. Сукупність нормативів, які закріплені Міністерстом України

E. Правильної відповіді немає

106. Цілеспрямована не аргументована дія однієї людини на іншу називається:

A. * Навіювання

B. Переконання

C. Наслідування

D. Реалізацією

E. Магнетизмом

107. Конвенція про права людини і біомедицині» (1997) при використанні досягнень біології та медицини оголошує пріоритетними:


4219401691506305.html
4219460733792222.html
    PR.RU™